Số người truy cập: 6825583
Đang online: 96
[Đăng ngày: 10/02/2016]
Từ ngày 02/02/2012, hệ thống website của nhà trường được nâng cấp phiên bản mới. Để biết  thông tin về lịch thi, thời khoá biểu các bạn HSSV thực hiện như sau:

  1. Để biết thông tin lịch thi truy cập www.tdc.edu.vn  => Chọn Khoa - Bộ môn => chọn Khoa quản lí HSSV  hoặc truy cập www.tdc.edu.vn   => chọn Phòng chức năng => Phòng  Khảo thí và Kiểm định chất lượng ( http://tdc.edu.vn/Default.aspx?PageId=918c383a-c7c2-42d0-baf4-9bd0ac118549 ) .
  2. Để biết thông tin thời khoá biểu truy cập trang thông tin đào tạo http://online.tdc.edu.vn (tên đăng nhập là mã số sinh viên, mật mã là mã số sinh viên) hoặc truy cập www.tdc.edu.vn  => Chọn Khoa - Bộ môn => chọn Khoa quản lí HSSV.

CÁC TIN KHÁC