[Đăng ngày: 06/07/2011]
Khoa Công nghệ Thông tin Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức được thành lập năm 2008, trên cơ sở Khoa Công Nghệ Thông Tin trường Trung Cấp Kỹ Thuật và Nghiệp Vụ Thủ Đức.

* Khoa Công Nghệ Thông Tin có nhiệm vụ đào tạo:

- Cử nhân Cao đẳng Công nghệ Thông tin: ngành Công nghệ phần mềm.
- Đào tạo hệ TCCN các ngành Tin học kế toán; Mạng – Phần cứng; Đồ hoạ; Lập trình Web.
Ngoài ra Khoa Công Nghệ Thông Tin còn thực hiện nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ Thông tin về chuyên ngành Công nghệ phần mềm; Thiết kế đồ hoạ …
* Các đơn vị trực thuộc Khoa Công Nghệ Thông Tin gồm:
1. Tổ bộ môn Phần mềm
2. Tổ bộ môn Mạng – Phần cứng
3. Tổ bộ môn Đồ hoạ
* Các phòng thực hành: Cơ sở vật chất của khoa không ngừng được bổ sung, nâng cấp. Các phòng máy có cấu hình mạnh và được sử dụng thường xuyên với hiệu suất trên 90%
- Phòng thực hành các môn ứng dụng - phần mềm.
- Phòng thực hành Đồ hoạ; Thiết kế Web.
- Phòng thực hành Lắp ráp; Cấu trúc máy tính.
- Phòng thực hành Quản trị mạng.
1
Số người truy cập: 6831920
Đang online: 110